"Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel - što znači: S nama Bog!" (Mt 1,23)

Zajednica Emanuel

Zajednica Emanuel vjerničko je društvo laika, posvećenih osoba i dijecezanskih svećenika koji žive u svijetu kontemplativnim i apostolskim načinom života, u srcu Katoličke Crkve.

Isusova bratovština jezgra je Zajednice Emanuel, a čine ju članovi koji svoj misionarski poziv potvrđuju posvetom Gospodinu. Zajednicu Emanuel vodi međunarodno vijeće u kojem su članovi Zajednice i posvećeni članovi Isusove bratovštine na čelu s moderatorom.

Nastala 1972. godine u Parizu zahvaljujući karizmatskom iskustvu utemeljitelja Pierrea Goursata i Martine Laffitte-Catta, Zajednica je od 1992. godine privatno međunarodno vjerničko društvo papinskog prava, a od 2009. javno međunarodno vjerničko društvo. Broji oko 8000 članova i 200.000 osoba uključenih u aktivnosti Zajednice u 50-ak zemalja svijeta.

Iskustvo izljeva Duha Svetoga jedan je od darova zajednički svim članovima Zajednice. To je iskustvo bezuvjetne Božje ljubavi koja budi radost, zahvalnost i želju podijeliti je s drugima.

Pohvala je oblik pjevane i spontane usmene molitve kojom članovi nastoje svaki dan slaviti Boga, prihvaćajući karizme i služeći se njima - "milostima Duha Svetoga koje, izravno ili neizravno, koriste Crkvi, a imaju za svrhu izgradnju Crkve, dobro ljudi i potrebe svijeta" (KKC §799).

Duhovnost Zajednice sadržana je u nazivu: Emanuel – s nama Bog. Sveta misa i euharistijsko klanjanje svakodnevna su hrana iz koje se rađa suosjećanje za potrebite te crpi snaga za evangelizaciju onih oko nas koji ne znaju da ih Bog ljubi, niti da ih je Krist otkupio.

Članovi osluškuju svoj poziv u Zajednici kroz molitveni i misionarski život kućne zajednice i u pratnji iskusnijeg člana. Nakon probnog razdoblja od otprilike dvije godine, ako žele, mogu se angažirati u Zajednici. Odluka o angažmanu obnavlja se svake godine.

Prijatelji Zajednice uključuju se u život i djelatnosti Zajednice povremeno i prema svojim mogućnostima.

U Hrvatskoj Zajednica postoji u Zagrebačkoj nadbiskupiji, te organizira:

 • euharistijska klanjanja
 • večeri evangelizacije
 • jednodnevne susrete za mlade
 • ljetno hodočašće mladih

Ritam duhovnoga života:

 • svakodnevna osobna molitva
 • tjedni susret kućne zajednice
 • mjesečni susret svih kućnih zajednica jedne regije
 • godišnji međunarodni susret regionalnih zajednica zone

Međunarodne aktivnosti:

 • jednogodišnje međunarodne škole za evangelizaciju
 • misije uz vazmena liturgijska slavlja
 • ljetni međunarodni forumi mladih i odraslih
 • formacija posvećenih osoba i svećeničkih kandidata
 • kongresi za novu evangelizaciju i gradske misije
 • misionarski projekti
 • apostolat mladih, siromaha, bolesnika, hodočasnika, bračnih parova, zaposlenih, umjetnika, turista
 • kuća za oboljele od side
 • SOS molitva

Paray-le-Monial, grad Srca Isusova
duhovno središte Zajednice Emanuel

Za informacije:
yukari.bosnic@zg.t-com.hr

www.emmanuel.info

POSVETNA MOLITVA

Danas te izabiremo, o Marijo,
u prisutnosti cijelog nebeskog zbora,
za svoju Majku i Kraljicu.

Darujemo ti i posvećujemo
u potpunoj podložnosti i ljubavi
svoje tijelo i svoju dušu,
svoja nutarnja i vanjska dobra,
kao i vrijednost svojih dobrih djela
prošlih, sadašnjih i budućih
i dajemo ti čitavo i potpuno pravo
raspolagati s nama i sa svim što je naše,
bez izuzetka, kako se tebi sviđa,
na veću slavu Božju,
vremenitu i vječnu!
Amen!

Sv. Ljudevit Marija Grignion de Montfort